Der er nu ikke så lang tid til FIFes generalforsamling 2015.
Selve generalforsamlingen afholdes i torsdag den 28. og fredag den 29. maj, 2015, og tirsdag og onsdag er der åbne møder med kommissionerne.

Sædvanen tro vil I her kunne finde et referat fra de forskellige møder, og følge med efterhånden som de enkelte punkter på dagsordenen sættes til afstemning.

med venlig hilsen
Bette