Tirsdag den 26. maj, 2015

Det åbne møde med kommissionerne er nu godt igang, og de første forslag er blevet gennemgået. Der er et ganske pænt fremmøde i år, hvilket giver en god og livlig debat om mange af forslagene. Der bliver udtrykt både for og imod, og selvom diskussionen kan give et fingerpeg om hvordan afstemningen kan gå, så er intet sikkert fordi der er mange lande, der ikke deltager i de indledende møder. Det er en skam, fordi det er et rigtigt godt sted at udveksle synspunkter og få indsigt i hvordan forholdene er i andre lande.

FBEs forslag om at flytte de forskellige Rex racer til kategori IV er ikke blevet godt modtaget – samtlige kommissioner er imod, ikke mindst fordi det, dengang den nye kategori inddeling blev vedtaget, blev aftalt at vi ikke skulle flytte rundt på racefordelingen før vi havde prøvet det i praksis.

Der var ikke megen begejstring for forslaget omkring FHHs forslag omkring manglende knurhår, og en blandet modtagelse af det Tjekkiske forslag om opdeling af de agouti mønstre hos British Shorthair.

Tjekkiets 2. forslag gik på at omdøbe SYS og SYL til SIA med hvidt – der var ganske mange positive meldinger fra kommissionerne, men en blandet modtagelse fra opdrætterne.

Også forslaget fra Finland om revision af Aby standarden fik en del ord med på vejen: Judges and Standard Commission (JSC) var for og det samme var Breed Council – der dog kun består af én person. Der var også fin opbakning til forslaget om at ændre i pointene. Det var der også til deres forslag om at ændre i pointene for EUR, selvom der dog også var bekymring for at man her skulle miste øjenfarve fremover.

Skal BRI fremover være BSH? Det var det ganske store BC for, men der var også en del røster fremme om, at man så burde ændre navnene på alle racer, der havde en variant med anden hårlængde (Exotic, Somali etc.) Så vi får se hvad der kommer til at ske, når det kommer til afstemning.

Health & Welfare forslaget omkring pigmentation faults leading to a colour loss vil blive omformuleret. Flere BC’er er imod fordi tab af pigmentation kan forekomme i fx ældre katte, katte med hormonelle ændringer.

JSCs forslag om at standardisere farvegrupperne for alle racer fik en del modspil fra bla Show Commission (SC) – de kunne se for sig at det ville give en lang række udfordringer, og flere BCer var klart imod. Det er et forslag, der ikke kun vil betyde, at alle gruppeopdelte racer skal forholde sig til 11 grupper uanset om de bruger dem eller ej, og for nogle racer vil det betyde, at farver, der kan være vanskelige at skelne fra hinanden, og som derfor i dag er i samme gruppe, ville skulle opdeles.

JSC ønsker tilladelse til at omformattere samtlige standarder så de passer ind i en ny skabelon – det kan give store udfordringer, fordi lang fra alle katte har en standard, der passer ind i skabelonen, og hvis man skal plukke sætninger fra hinanden og putte ind i forskellige kasser opstår der risiko for at betydninger ændres – det er en bekymring jeg tror vi deler med en del andre.

BEN øjenfarve blev diskuteret frem og tilbage, og det blev nævnt at BEN BC var interesseret i at gennemgå hele standarden.

Tjekkiet havde et forslag med som de ikke ønskede at kæmpe for – nemlig at åbne for at der igen kan indføres en masse nationale stambogsføringsregler, efter at det efter 10 års hårdt arbejde er lykkedes Breeding and Registration Commission (BRC) at få dem fjernet. Det forslag går forhåbentlig ikke igennem.

Vores eget forslag om hankatte, der ikke må udlånes til produktion af ikke-registrerbare killinger, fik en del opbakning men flere mente også at det kunne og burde formuleres på anden vis. Det tænker vi lige over i aften.

SVERAK forslår fuld godkendelse af La Perm, og det er der ikke umiddelbart noget, der taler imod.

BRCs forslag nr. 2 er primært en omformulering af eksisterende regler, mens nr. 3 (microchipping af alle killinger før de rejser fra opdrætteren) endte med at blive trukket, da der var massiv modstand mod forslaget.

Det var det sidste forslag, der blev gennemgået i dag – det åbne møde fortsætter i morgen.

Mange hilsner,
Bette