Onsdag den 27. maj, 2015

Det er dag 2 for det åbne kommissionsmøde, og vi starter om kort tid med den videre gennemgang af forslagene. Vi håber på et fortsat godt fremmøde og en åben debat.

The BRC havde deres forslag 4, 5, 6 and 7 og alle blev vel modtaget. Der blev vist billeder at fine langhårede briter. Der var visse af forslagene, der skulle have foretaget små rettelser.

BRC forslag 8 blev diskuteret – BRC ville gerne sikre en vis kvalitet på kattene og derfor ønskede de at titler var et krav.

Mundicat forslag no 2 – eligibility and membership requirements for breed councils: The BCs var stort set alle imod, og diskussionen gik overvejende imod forslaget. Vi kan allerede give dispensationer, vi behøver ikke lave reglerne om.

FHH: judges seminars organized by FIFe members. JSC forstår godt at elever kan blive skuffede men mener også at hvis forslaget bliver vedtaget bliver det meget svært at få medlemmer til at arrangere dommerseminarer, og det er umuligt at sikre sig imod afbud i sidste øjeblik.

ANFI: suspension of student judges. JSC støtter forslaget.

Mexico: Judges for the theoretical examination of non-European student judges: JSC støtter forslaget.

Felikat: Study of all breeds – exeption for LPL/LPS: JSC ønsker ikke flere undtagelser i reglerne. SC havde 3 for og 2 imod. Der blev diskuteret livligt, men den generelle holdning var at elever kan rejse til de lande, hvor kattene findes, og enten sidde elev eller arrangere “training outside the show hall”. Det faldt heller ikke i god jord, at dette forslag kom samtidig med at denne race foreslås endeligt godkendt.

The board – proposal for Judges Training Programme. The JSC har ikke taget endelig stilling – de ønsker at høre kommentarerne fra deltagerne. Arbejdstgruppen bestod af Annette Sjödin and Dieter Filler. Der er ikke i forslaget taget højde for hvad fx en kat. IV dommer, der ikke i dag har kat. III gør, hvis vedkommende ønsker at bliver dommer i sektion 2 – men bestyrelsen havde diskuteret dette, og vil komme med et bud.

FBE proposal no 2 – Winner shows. Der er 3 forslag om dette, og de vil blive arbejdet sammen til ét forslag. Der var fra svensk side bekymring over at kravene til deltagere kunne blive for lavt, men ellers ønskede de flere winner shows velkomne. Det samlede forslag bliver diskuteret på GA.

FFB: – Exception for Latin America: 3 x BIS for JW
title. JSC og HW var for forslaget, men ellers var der ikke megen opbakning til dette.

1.DEKZV
proposal – Breed Best in Show – number of cats. Der kommer et nyt forslag, og man vil gerne have at forslaget behandles efter det portugisiske. SC mener at det nuværende antal på 50 er helt fint.

FD: Admission to Shows. Vores forslag fald ikke helt i god jord – undtagen hos vores svenske naboer. Det blev betragtet som for svært at kontrollere og håndtere.

FFF: Breed Best in Show – number of cats. SC er fuld tilfredse med det nuværende antal og alle var imod.

FFF: all certificates in one country if no shows within 500 km: SC var ikke positive.

ANFIs ønske at italienske udstillere skulle kunne få alle CACIB/CAPIB i ét land blev heller ikke vel modtaget. SC var absolut imod.

Mundikats forslag om at sætte regler for dommeres deltagelse på verdensudstillingen blev også modtaget med modvilje.

CPFs forslag om at det ikke længere skal være muligt at bestille en printet udgave af showkalenderen blev vel modtaget – det er en mulighed, der alligevel ikke bliver brugt. CPFs forslag om at inkludere søster racer i Breed BIS blev ligeledes vel modtaget.

SVERAKs forslag 1 og 2 blev diskuteret grundigt – der var både for og imod. Især forslaget om at gøre et WW certifikat til “et hvilket som helst land”‘s certifkat fik mange kommentarer med.

Så kom forslagene fra SC, der blev gennemgået uden mange kommentarer, da ingen af dem er specielt kontroversielle. Dog var der nogen diskussion omkring forslag nr. 4, der handler om kommunikation mellem udstillingsarrangør og dommer.
Deres forslag nr 6 gav anledning til nogen forvirring – det var åbenbart ikke klart for alle, at det ikke kan udgøre nogen risiko for andre katte på udstillingen at katte, der har boet sammen med en drægtig hunkat kommer ind på udstillingen.
Forslag nr. 8 som ændrer betingelserne for Breed BIS fra at kattene skal være til stede på udstillingen til at de skal være i kataloget finder vi problematisk, og det samme gør SVERAK, da vi mener at kattene skal være til stede for at det giver mening. Forslag nr. 9 fik opbakning fra BRC.

Felikats forslag om at etablere en arbejdsgruppe “Quo Vadis”: JSC støtter forslaget, og har allerede en kandidat til arbejdsgruppen. HW støtter ligeledes op. BRC har ikke diskutret det. SC har ligeledes ikke diskuteret det, men både BRC og SC er villige til at stille op.

Mundikats forslag om en ombudsmand: JSC diskuterede dette, og dommere ville ikke blive omfattet af ombudsmand-funktionen. Ingen af de andre kommissioner havde kommentarer. JSC havde også diskuteret det forslag, der ligger fra FNFR. De mener ikke at én person ville kunne håndtere den arbejdsbyrde, der kunne komme ud af dette. Sådan en funktion skulle referere direkte til GA’en hvis den skulle kunne være uafhængig. Der er mange andre meninger, herunder om man kan give “juridisktion” til en ombudsmand – skal det være en funktion, der kun har en rådgivende funktion ?
Annette Sjödin gjorde opmærksom på, at de nuværende statutters formulering umuliggjorde at man kunne oprette en ombudsmand-funktion uden først at ændre statutterne. Der var allerede i 1997 et forslag fra bestyrelsen om at oprette en ombudsmandfunktion.

Dermed er dagens møde afsluttet, og så skal vi i tænkeboks med hensyn til vores egne forslag – skal de omformuleres eller skal vi prøve at køre dem igennem. Det finder vi ud af i aftenens løb, og så høres vi ved i morgen, når GA går igang.

mange hilsner
Bette