Torsdag den 28. maj, 2015

Så er GA’en åbnet, og jeg skal forsøge at opdatere så hurtigt som muligt – i takt med at beslutningerne tages.

Totalt antal stemmeberettigede (4 via proxy): 35.
Almindeligt flertal kræver 18 stemmer. Kvalificeret flertal kræver 27 stemmer.

De første afstemningspunkter er valgene under punkt 15 – det varer lidt før vi kommer til dem.

15.
Elections (Members, who supported candidates, appear behind or below their
names
)

a) Election of a
Vice-President for a period of three (3) years

Candidate:
• Mr. Dietmar Sagurski (DE) – valgt

b) Election of a Treasurer
for a period of three (3) years
Candidate:
• Mr. Leopold van de Haterd (NL-Mundikat) – valgt

c) Election of 2 Members
of the Judges & Standards Commission for a period of one (1) year

Candidates in alphabetical order:
• Mr. Stéphane Henry (FR) – valgt
• Mrs. Marie Perčynská Řihová (CZ)
• Mrs. Katia Pocci (IT) – valgt
• Mrs. Marie Westerlund (SE)

d)
Election of 2 Controllers for a period of three (3) years

Candidates in alphabetical order:
• Mrs. Argia Laura Burani Ferrari (IT) – valgt
• Mr. Timo Kanniainen (NL-Felikat)
• Mr. Michael Wirth Färdigh (SE) – valgt

e) Election of 2 Assistant Controllers for a
period of three (3) years

Candidates in alphabetical order:
• Mrs. Argia Laura Burani Ferrari (IT)
• Mr. Timo Kanniainen (NL-Felikat)
• Mr. Jürg Keller (CH) – valgt
• Mr. Joeri Vanrusselt (BE) – valgt
• Mr. Michael Wirth Färdigh (SE)

Vi har nu gennemgået de finansielle punkter – der er ingen forhøjelser af gebyrer og takster, og budgettet er godkendt som foreslået. Der var ingen der stillede spørgsmål til budgettet og alligevel var der ét medlem, der stemte imod. Nogen gange kan man undre sig over hvad der afgør stemmeafgivningen.

18.
Application for patronage membership (qualified – ¾ majority)

China (CN) – China Cat Union Mentor: ČSCH-SCHK (CZ) – godkendt

20. Application for full membership (qualified – ¾ majority)

Moldova (MD) – Felis Moldova Mentor: FFH (CH) – godkendt

21. Proposals

a) Proposals regarding the Statutes (qualified – ¾ majority)

* JSC proposal 1: § 6.1 Elections for the Judges & Standards Commission
““One
third of the members of the Judges and Standards Commission shall stand for
election annually.””
ikke vedtaget

c) Proposals regarding the
Standards (including the General Part) & the EMS List


Felis Belgica (BE)

proposal 1: EMS list – Category for JBT, LPL/LPS, SRL/SRS:
“– all tailless and bobtail breeds are put
together in cat. III
– all oriental, hairless and “non-straight coated”
breeds are put together in cat. IV.”
– trukket

FFH (CH) proposal 1: Standards – General
Part – Table of faults: missing whiskers.
“2.4
Missing whiskers – no EX”
– ikke vedtaget

ČSCH-SCHK
(CZ)
proposal 1: Standards – General Part + BRI – *s/y 11 33 and *s/y 21 33: “We
propose a split in the pointed tabby pattern, i.e. to use besides 21 33, now
also 11 33 for the following BRI varieties …
– trukket

ČSCH-SCHK (CZ)
proposal 2: Standards – BAL/SIA/SYL/SYS – Changes to the standard “We propose to rename the Seychellois Shorthair
as SIA * 01, 02, 03 and the Seychellois Longhair as BAL * 01, 02, 03”
– vedtaget

Suomen Kissaliitto (FI) proposal 1: Standards – ABY – Changes to the
standard. Additional modification is to remove “desirable” from the description of the muzzle.
– vedtaget

Suomen Kissaliitto (FI) proposal 2: Standards – ABY – Changes to the
scale of points
– vedtaget

Suomen Kissaliitto (FI) proposal 3: Standards – EUR – Changes to the
scale of points
– vedtaget

HWC proposal no 1: Standards – General Part – Table of
faults: colour loss in the eye:
Reworded proposal: “6.4 All faults leading to a split of colours in the eye (only applies to those breeds where the term “eye colour” is occurring in the scale of points of their standard) = no cert.
– ikke vedtaget

JSC proposal 2: Standards – General Part – New colour groups division
– trukket

JSC proposal 3: Standards – Category Parts – Reformatting

Efter en hel del debat, hvor vi bl.a. bad om at alle standarder blev godkendt af Breed Councils efter omformattering for at sikre, at der ikke kom utilsigtede ændringer:
– ikke vedtaget


ČSCH-SCHK (CZ) proposal 3: § 3.6 Cats not allowed for breeding – restrictions: “Each FIFe Member is free to impose further health restrictions, according to national circumstances.”
– ikke vedtaget

BRC proposal 2: § 3.1, 3.6, 4.3 Breeding and registration conditions:
All cats registered in a FIFe Pedigree book can be used for breeding unless …”
– vedtaget

Felis Danica (DK) proposal 2: § 3.2 Studs
“A stud owned by a member of a FIFe member may not be used for matings, whichwill result in unregistered kittens, i.e. for matings where the kittens can not receive an official pedigree from either a FIFe member or a non FIFe organisation.”
– vedtaget

BRC proposal 3: § 5.1.1 Identification for all kittens bred in FIFe
– trukket

BRC proposal 4: § 9.1.4 (new) Special EMS codes for the registration of XLH/XSH
In order to enable the correct registration of cats with a target breed in case of cats resulting from cross-breeding, the following EMS-codes may be used for the indicated target breeds …
– vedtaget

BRC proposal 5: § 9.2 + Show Rules § 3.1, 5.4 Novices
Ordet “previously” slettes fra 2 afsnit om anvendelse i avl.
– vedtaget

BRC proposal 6: § 10.2.3 Preliminary recognition of British Longhair (BLH)
– vedtaget

BRC proposal 1: EMS list – BRI – Change EMS code from BRI to BSH
– vedtaget

og med dette lukker jeg ned for i dag – vi starter igen i morgen, og her begynder vi med det svenske forslag om endelig godkendelse af La Perm.