Blog Image

Referater og kommentarer

Åbent kommissionsmøde – dag 2

Inden GA Posted on 2015-05-27 09:49

Onsdag den 27. maj, 2015

Det er dag 2 for det åbne kommissionsmøde, og vi starter om kort tid med den videre gennemgang af forslagene. Vi håber på et fortsat godt fremmøde og en åben debat.

The BRC havde deres forslag 4, 5, 6 and 7 og alle blev vel modtaget. Der blev vist billeder at fine langhårede briter. Der var visse af forslagene, der skulle have foretaget små rettelser.

BRC forslag 8 blev diskuteret – BRC ville gerne sikre en vis kvalitet på kattene og derfor ønskede de at titler var et krav.

Mundicat forslag no 2 – eligibility and membership requirements for breed councils: The BCs var stort set alle imod, og diskussionen gik overvejende imod forslaget. Vi kan allerede give dispensationer, vi behøver ikke lave reglerne om.

FHH: judges seminars organized by FIFe members. JSC forstår godt at elever kan blive skuffede men mener også at hvis forslaget bliver vedtaget bliver det meget svært at få medlemmer til at arrangere dommerseminarer, og det er umuligt at sikre sig imod afbud i sidste øjeblik.

ANFI: suspension of student judges. JSC støtter forslaget.

Mexico: Judges for the theoretical examination of non-European student judges: JSC støtter forslaget.

Felikat: Study of all breeds – exeption for LPL/LPS: JSC ønsker ikke flere undtagelser i reglerne. SC havde 3 for og 2 imod. Der blev diskuteret livligt, men den generelle holdning var at elever kan rejse til de lande, hvor kattene findes, og enten sidde elev eller arrangere “training outside the show hall”. Det faldt heller ikke i god jord, at dette forslag kom samtidig med at denne race foreslås endeligt godkendt.

The board – proposal for Judges Training Programme. The JSC har ikke taget endelig stilling – de ønsker at høre kommentarerne fra deltagerne. Arbejdstgruppen bestod af Annette Sjödin and Dieter Filler. Der er ikke i forslaget taget højde for hvad fx en kat. IV dommer, der ikke i dag har kat. III gør, hvis vedkommende ønsker at bliver dommer i sektion 2 – men bestyrelsen havde diskuteret dette, og vil komme med et bud.

FBE proposal no 2 – Winner shows. Der er 3 forslag om dette, og de vil blive arbejdet sammen til ét forslag. Der var fra svensk side bekymring over at kravene til deltagere kunne blive for lavt, men ellers ønskede de flere winner shows velkomne. Det samlede forslag bliver diskuteret på GA.

FFB: – Exception for Latin America: 3 x BIS for JW
title. JSC og HW var for forslaget, men ellers var der ikke megen opbakning til dette.

1.DEKZV
proposal – Breed Best in Show – number of cats. Der kommer et nyt forslag, og man vil gerne have at forslaget behandles efter det portugisiske. SC mener at det nuværende antal på 50 er helt fint.

FD: Admission to Shows. Vores forslag fald ikke helt i god jord – undtagen hos vores svenske naboer. Det blev betragtet som for svært at kontrollere og håndtere.

FFF: Breed Best in Show – number of cats. SC er fuld tilfredse med det nuværende antal og alle var imod.

FFF: all certificates in one country if no shows within 500 km: SC var ikke positive.

ANFIs ønske at italienske udstillere skulle kunne få alle CACIB/CAPIB i ét land blev heller ikke vel modtaget. SC var absolut imod.

Mundikats forslag om at sætte regler for dommeres deltagelse på verdensudstillingen blev også modtaget med modvilje.

CPFs forslag om at det ikke længere skal være muligt at bestille en printet udgave af showkalenderen blev vel modtaget – det er en mulighed, der alligevel ikke bliver brugt. CPFs forslag om at inkludere søster racer i Breed BIS blev ligeledes vel modtaget.

SVERAKs forslag 1 og 2 blev diskuteret grundigt – der var både for og imod. Især forslaget om at gøre et WW certifikat til “et hvilket som helst land”‘s certifkat fik mange kommentarer med.

Så kom forslagene fra SC, der blev gennemgået uden mange kommentarer, da ingen af dem er specielt kontroversielle. Dog var der nogen diskussion omkring forslag nr. 4, der handler om kommunikation mellem udstillingsarrangør og dommer.
Deres forslag nr 6 gav anledning til nogen forvirring – det var åbenbart ikke klart for alle, at det ikke kan udgøre nogen risiko for andre katte på udstillingen at katte, der har boet sammen med en drægtig hunkat kommer ind på udstillingen.
Forslag nr. 8 som ændrer betingelserne for Breed BIS fra at kattene skal være til stede på udstillingen til at de skal være i kataloget finder vi problematisk, og det samme gør SVERAK, da vi mener at kattene skal være til stede for at det giver mening. Forslag nr. 9 fik opbakning fra BRC.

Felikats forslag om at etablere en arbejdsgruppe “Quo Vadis”: JSC støtter forslaget, og har allerede en kandidat til arbejdsgruppen. HW støtter ligeledes op. BRC har ikke diskutret det. SC har ligeledes ikke diskuteret det, men både BRC og SC er villige til at stille op.

Mundikats forslag om en ombudsmand: JSC diskuterede dette, og dommere ville ikke blive omfattet af ombudsmand-funktionen. Ingen af de andre kommissioner havde kommentarer. JSC havde også diskuteret det forslag, der ligger fra FNFR. De mener ikke at én person ville kunne håndtere den arbejdsbyrde, der kunne komme ud af dette. Sådan en funktion skulle referere direkte til GA’en hvis den skulle kunne være uafhængig. Der er mange andre meninger, herunder om man kan give “juridisktion” til en ombudsmand – skal det være en funktion, der kun har en rådgivende funktion ?
Annette Sjödin gjorde opmærksom på, at de nuværende statutters formulering umuliggjorde at man kunne oprette en ombudsmand-funktion uden først at ændre statutterne. Der var allerede i 1997 et forslag fra bestyrelsen om at oprette en ombudsmandfunktion.

Dermed er dagens møde afsluttet, og så skal vi i tænkeboks med hensyn til vores egne forslag – skal de omformuleres eller skal vi prøve at køre dem igennem. Det finder vi ud af i aftenens løb, og så høres vi ved i morgen, når GA går igang.

mange hilsner
BetteÅbent kommissionsmøde

Inden GA Posted on 2015-05-26 20:01

Tirsdag den 26. maj, 2015

Det åbne møde med kommissionerne er nu godt igang, og de første forslag er blevet gennemgået. Der er et ganske pænt fremmøde i år, hvilket giver en god og livlig debat om mange af forslagene. Der bliver udtrykt både for og imod, og selvom diskussionen kan give et fingerpeg om hvordan afstemningen kan gå, så er intet sikkert fordi der er mange lande, der ikke deltager i de indledende møder. Det er en skam, fordi det er et rigtigt godt sted at udveksle synspunkter og få indsigt i hvordan forholdene er i andre lande.

FBEs forslag om at flytte de forskellige Rex racer til kategori IV er ikke blevet godt modtaget – samtlige kommissioner er imod, ikke mindst fordi det, dengang den nye kategori inddeling blev vedtaget, blev aftalt at vi ikke skulle flytte rundt på racefordelingen før vi havde prøvet det i praksis.

Der var ikke megen begejstring for forslaget omkring FHHs forslag omkring manglende knurhår, og en blandet modtagelse af det Tjekkiske forslag om opdeling af de agouti mønstre hos British Shorthair.

Tjekkiets 2. forslag gik på at omdøbe SYS og SYL til SIA med hvidt – der var ganske mange positive meldinger fra kommissionerne, men en blandet modtagelse fra opdrætterne.

Også forslaget fra Finland om revision af Aby standarden fik en del ord med på vejen: Judges and Standard Commission (JSC) var for og det samme var Breed Council – der dog kun består af én person. Der var også fin opbakning til forslaget om at ændre i pointene. Det var der også til deres forslag om at ændre i pointene for EUR, selvom der dog også var bekymring for at man her skulle miste øjenfarve fremover.

Skal BRI fremover være BSH? Det var det ganske store BC for, men der var også en del røster fremme om, at man så burde ændre navnene på alle racer, der havde en variant med anden hårlængde (Exotic, Somali etc.) Så vi får se hvad der kommer til at ske, når det kommer til afstemning.

Health & Welfare forslaget omkring pigmentation faults leading to a colour loss vil blive omformuleret. Flere BC’er er imod fordi tab af pigmentation kan forekomme i fx ældre katte, katte med hormonelle ændringer.

JSCs forslag om at standardisere farvegrupperne for alle racer fik en del modspil fra bla Show Commission (SC) – de kunne se for sig at det ville give en lang række udfordringer, og flere BCer var klart imod. Det er et forslag, der ikke kun vil betyde, at alle gruppeopdelte racer skal forholde sig til 11 grupper uanset om de bruger dem eller ej, og for nogle racer vil det betyde, at farver, der kan være vanskelige at skelne fra hinanden, og som derfor i dag er i samme gruppe, ville skulle opdeles.

JSC ønsker tilladelse til at omformattere samtlige standarder så de passer ind i en ny skabelon – det kan give store udfordringer, fordi lang fra alle katte har en standard, der passer ind i skabelonen, og hvis man skal plukke sætninger fra hinanden og putte ind i forskellige kasser opstår der risiko for at betydninger ændres – det er en bekymring jeg tror vi deler med en del andre.

BEN øjenfarve blev diskuteret frem og tilbage, og det blev nævnt at BEN BC var interesseret i at gennemgå hele standarden.

Tjekkiet havde et forslag med som de ikke ønskede at kæmpe for – nemlig at åbne for at der igen kan indføres en masse nationale stambogsføringsregler, efter at det efter 10 års hårdt arbejde er lykkedes Breeding and Registration Commission (BRC) at få dem fjernet. Det forslag går forhåbentlig ikke igennem.

Vores eget forslag om hankatte, der ikke må udlånes til produktion af ikke-registrerbare killinger, fik en del opbakning men flere mente også at det kunne og burde formuleres på anden vis. Det tænker vi lige over i aften.

SVERAK forslår fuld godkendelse af La Perm, og det er der ikke umiddelbart noget, der taler imod.

BRCs forslag nr. 2 er primært en omformulering af eksisterende regler, mens nr. 3 (microchipping af alle killinger før de rejser fra opdrætteren) endte med at blive trukket, da der var massiv modstand mod forslaget.

Det var det sidste forslag, der blev gennemgået i dag – det åbne møde fortsætter i morgen.

Mange hilsner,
BetteSå nærmer vi os …

Inden GA Posted on 2015-05-03 11:31

Der er nu ikke så lang tid til FIFes generalforsamling 2015.
Selve generalforsamlingen afholdes i torsdag den 28. og fredag den 29. maj, 2015, og tirsdag og onsdag er der åbne møder med kommissionerne.

Sædvanen tro vil I her kunne finde et referat fra de forskellige møder, og følge med efterhånden som de enkelte punkter på dagsordenen sættes til afstemning.

med venlig hilsen
Bette